To może być szansa na Twój sukces czyli „Pamiątki 2024”. Wyślij zgłoszenie do 20 czerwca.

Najważniejszym punktem Przeglądu „Pamiątki” jest konkurs na interpretację piosenek z dorobku Przemysława Gintrowskiego. Konkurs ma formułę otwartą, bez ograniczeń wiekowych, w którym konkursowicz wykona dwie piosenki śpiewane bezpośrednio przez Przemysława Gintrowskiego bądź  do których bard skomponował muzykę. Podczas Przeglądu rozprowadzane będzie wydawnictwo „Pamiątki – rzecz o Przemysławie Gintrowskim” – jedyne w Polsce w całości poświęcone osobie i twórczości Przemysława Gintrowskiego. W konkursie zaplanowany jest udział 20 wykonawców (soliści i zespoły).

Jeszcze do 20 czerwca br. przyjmowane są zgłoszenia do udziału w Konkursie Głównym VI edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego Przeglądu „Pamiątki”. W konkursie mogą wziąć udział soliści – wokaliści (akompaniujący sobie na dowolnym instrumencie; występujący z akompaniamentem innego instrumentalisty bądź zespołu), jak również duety i większe zespoły wokalne z akompaniamentem oraz zespoły wokalno-instrumentalne.

Organizatorzy nie przewidują możliwości stosowania podkładów muzycznych z kaset audio, płyt CD bądź innych nośników danych. Dopuszczalne są wyłącznie wykonania „na żywo”.

Każdy wykonawca prezentuje 2 piosenki z dorobku artystycznego Przemysława Gintrowskiego (wykonywane bezpośrednio przez Przemysława Gintrowskiego lub takie, do których skomponował muzykę). Maksymalny czas prezentacji obu utworów: 10 min. (w szczególnych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na dłuższy czas prezentacji konkursowej).

Do Konkursu Głównego zakwalifikowani zostaną wykonawcy wybrani po przesłuchaniu nagrań, wysłanych w formacie mp3. na adres mailowy przegladpamiatki@interia.pl.

W zgłoszeniu wykonawca proszony jest o podanie swoich danych: imię, nazwisko, nr telefonu; skład, ew. nazwa zespołu; wiek, miejscowość zamieszkania, oraz tytułów obu piosenek konkursowych, w kolejności ich prezentacji na konkursie.

O zakwalifikowaniu się do udziału w Konkursie Głównym wykonawcy zostaną powiadomieni w terminie do 26 czerwca 2024 r.

Cały tegoroczny regulamin znajduje się w dziale Przegląd Pamiątki, w zakładce Nasze Konkursy: pamiatkiprzemyslawagintrowskiego.pl/

Patronem medialnym VI edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego są Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia Audytorium17.

Więcej na: Pamiątki Przemysława Gintrowskiego